Undersøkelse om kino under koronapandemien

Da landet stengte og kinosalen ble mørk så vi i CAPA det på som nødvendig med innsikt. Ville kino bli savnet i løpet av den nasjonale dugnaden? Sammen med Ipsos utarbeidet vi en undersøkelsen som skulle gi svar på spørsmål om befolkningens tanker rundt kino, og hvor fort publikummet ville komme tilbake når det ble gjenåpnet.


image

Kino er savnet, og spesielt unge er klare for å komme inn i kinosalen igjen!

Totalt forteller 73% at de ønsker å vende tilbake til kinosalen når dørene åpnes. Dette samsvarer godt med dekningsgraden for 2019 beregnet av Kantar på rundt 70%. Kinopublikummet vil vende tilbake, de yngste vil nok komme først. Vi ser også at selve kinoprogrammet vil være en viktig faktor på når publikummet kommer tilbake. 
image

Nordmenn er blitt mer bevisste på å støtte lokale kulturtilbud

Totalt sier nesten 60% at de har blitt mer bevisste på å støtte lokale kulturtilbud. Da Norge gikk ble tilnærmet stengt i slutten av mars var det svært mange medieomtaler om hvordan koronapandemien kunne være slutten på lokale kulturtilbud og næringsliv. Disse oppslagene har skapt en bevisstgjøring om viktigheten av lokalt næringsliv og kulturtilbud. 

Det er igjen spesielt unge som har blitt mer bevisste på å støtte oppunder lokale kulturtilbud. Vi kan anta dette er fordi unge er flinke til å bruke byen og nærområdet rundt seg, og muligens de ønsker å komme seg ut fra husets fire vegger når landet åpnet igjen.Kino skal være trygt å vende tilbake til
image


Publikum skal føle seg trygge i en kinosal. Slik som alle bedrifter, må også kinoene sette inn smitteverntiltak for sine kunder. Noen av de viktigste tiltakene som er satt i gang er én meter mellom hver husstand i salene, og kinoene er svært påpasselige med vask av saler, toaletter og kiosk. Det var tidlig diskutert om man skulle stenge smågodt-salget, men av våre respondenter var det kun 9% som satt opp dette som et viktig tiltak. Kino er ikke helt det samme uten smågodt, popkorn og brus.

Fra denne studien ser vi at publikum vil vende tilbake til det store lerretet etter hvert. 1 av 4 sier de har savnet å gå på kino under pandemien. Etter landet har vært stengt ønsker flere å komme seg ut og være sammen - og kinosalene har vært et tradisjonelt samlingspunkt for alle aldersgrupper, venner og familie. 


image
KONTAKT OSS