Hybridevent - pandemiens døgnflue eller en framtidsrettet løsning?

Et hybridevent er et arrangement hvor man samler ansatte eller kunder på en lokasjon for et klassisk arrangement. Dette blir filmet og streamet rundt til dem som ikke har mulighet for å komme til denne lokasjonen. Dette kan være på grunn av restriksjoner på antall eller reise. De øvrige deltakerne kan samles lokalt i stedet for å reise dit det skjer. 


For eksempel: Du som bedrift med flere lokalkontorer har en konferanse i Oslo for 50 personer. Du har lokalkontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim. De ansatte på disse kontorene samles på sine lokale kinoer hvor de kan følge konferansen, spise lunsj og prate sammen, uten å måtte reise til Oslo. På hver av de lokale kinoene er det også rigget opp kamera og lyd, slik at talere fra lokalkontoret også kan bidra til sendingen, og snakke med dem i Oslo. 

Sosialt behov og smittevern

Behovet for disse hybrideventene er vokst fram av mangel på mulighet for å transportere ansatte til konferanser og seminarer, samtidig som behovet for å kunne samles øker. I dagens situasjon har vi alle vært i de digitale møtene hvor vi sitter alene foran PC-skjermen på hjemmekontoret og ikke får med oss noe av hva som skjer. Mangelen på sosial kontakt og alle distraksjonene hjemme ødelegger konsentrasjonen. 

Ved å samle lokalkontorene så tar man vare på behovet for sosial kontakt. Gjestene får levert innholdet på en arena med høy lyd- og lyskvalitet, og fullt fokus på budskapet. De kan spise mat sammen, og man kan tilpasse arrangementet til lokale restriksjoner. Det skaper samhold uten at det må gå på bekostning av smittevern. 


image


Vil det vare?

Hva skjer når pandemien er over, og vi igjen kan møtes uten restriksjoner og fly dit vi vil? Kommer behovet for denne type løsninger til å forsvinne? Det er flere aspekter ved denne løsningen som gir oss tro på at dette ikke kommer til å skje. 

Nesten 20% av befolkningen reiste innenlands med fly ved jobbreise i 2019, og over 20% bodde på hotell*. Dette utgjør både store kostnader og CO2-utslipp for bedrifter.

For å nå målet om at Norge skal bli et lavutslipps land innen 2050 må flytrafikken reduseres, og ved å tilby gode alternativer i stedet for å fly de ansatte rundt bidrar bedrifter til å redusere sine CO2-uttrykk. Når bedrifter kan utnytte disse mulighetene sender de tydelige signaler både til ansatte og utad at de er opptatt av å etterleve det grønne skiftet. 

Gjennom pandemien har flere bedrifter fått øynene opp for alternative måter å gjennomføre konferanser og arrangementer på, og hvordan det reduserer kostnadene. Dette er nok løsninger flere ønsker å utnytte når situasjonen bedrer seg, samtidig som behovet om å treffes fysisk kommer til å vokse. Derfor vil hybridevent være en fremtidsrettet løsning som både bidrar til kostnadskutt og til det grønne skiftet. 


KONTAKT OSS