Møt målgruppen når de er i sitt beste humør!


 CAPA har i løpet av høsten 2015 opparbeidet et kinopanel med ca 6000 medlemmer, og sender ut jevnlige undersøkelser til disse for å bli bedre kjent med kinopublikummet.

Vi ba i siste undersøkelse respondentene beskrive sin opplevelse med å gå på kino med ett ord og har laget en ordsky av svarene. Her ser vi tydelig at kino er en arena som frembringer svært positive følelser! Som annonsør hos oss har du muligheter til å møte målgruppen når de er på sitt mest positive og tilgivende humør- noe som langt på vei kan forklare hvorfor reklame blir så mye bedre likt på kino!


WiPlog