Kinoopplevelsen

Utnytt mulighetene kino har som din arena for kommunikasjon
Kinoreklame handler ikke lenger kun om 30 sekunders reklamefilm på lerretet. Vårt fokus er å skape flere og riktige kommersielle kontaktpunkter mellom annonsør og publikum gjennom hele kinobesøket. Derfor må både vi og våre annonsører zoome ut fra lerretet og tenke på kino som en arena for kommunikasjon, hvor vi kan stimulere alle sansene til publikum. Er ikke det et fantastisk utgangspunkt for effektiv kommunikasjon?

Så istedenfor å treffe de besøkende kun én gang gjennom kinolerretet, kan annonsørene f.eks starte kommunikasjonen allerede på Filmweb.no, fortsette i foajé med fluxBox og Sampling/Event-aktiviteter, og avslutte med vårt kjerneprodukt på lerretet.

I tillegg kan man bruke kino og film på andre måter; CAPA jobber aktivt med Billetter & Lojalitetsprogrammer, Salleie, Konferanser, FilmPromotion og andre konsepter i kinouniverset.

Kino er en arena for kreativitet & kvalitet, med film som utgangspunkt og effekt som resultat.