Off-Screen effektAktiviteter utenfor lerretet skaper merverdi!

Som annonsør hos CAPA har du muligheten til å kommunisere reklamebudskapet også utenfor lerretet. Dette inkluderer blant annet annonsering på fluxBox (digitale og interaktive skjermer i foajeen), sampling på vei inn/ut av kinosalen, online annonsering på Filmweb og events i foajeen.

Denne type aktiviteter gjør at man når forbrukeren gjennom hele kinoopplevelsen, noe som skaper en betydelig merverdi for annonsøren.

Sampling og event tester vi har gjennomført viser at aktivitetene i-og utenfor kinoen gir positivt inntrykk av annonsøren, har en word-of-mouth effekt og øker kjøp/adferds-intensjonen. Off-screen aktiviteter gir reklamen økt kreativitet, i tillegg til at det styrker reklamens erindring!

For mer informasjon om våre Off-screen produkter og muligheter, klikk på boksene til høyre.

For informasjon om Off-screen effektstudier ta kontakt med Kjetil.
 

WiPlog