Riksdekkende kinoreklame


Nasjonale kampanjer selges med et garantert besøk i en estimert periode. Besøket følges opp og oppdateres daglig og er basert på faktiske billetter solgt på alle kinoene hvor CAPA distribuerer reklame. CPT (kost per tusen besøk) for en vanlig 30 sekunders reklamefilm er 865 kr for 2016.

Plasseringstillegg
CAPA tilbyr garantert plassering blant de fire siste reklamefilmene i scriptet. For denne plassering kommer et tillegg på 30% i prisen.

Filmpakker
CAPA tilbyr også segmenteringsmuligheter som gjør at annonsører kan treffe målgruppen mer presist. Alle kinofilmer kategoriseres i tre forskjellige pakker: familie, prime og ungdom. I tillegg er det mulighet for å følge enkeltfilmer eller en kombinasjon av filmer.

Segmenteringstilleggene er følgende:

• 30% tillegg for Primepakken.
• 30% tillegg for Ungdomspakken.

Geografisk segmentering
CAPA tilbyr også geografisk segmentering på nasjonale kampanjer. Det betyr at man kan velge geografiske områder og fortsatt ha reklamefilmen i den nasjonale delen av reklamescriptet. For geografisk segmentering kommer et tillegg på 30% i prisen.
WiPlog
Riksdekkende kinoreklame