Big Screen Awards - Ny prisutdeling for kinoreklamer

Big Screen Awards er en prisutdeling som har til hensikt å premiere de beste markedsføringskampanjene på kino, og er et samarbeid mellom CAPA og Media Direct Norge. 

Big Screen Awards består av fem ulike kategorier, hvor både nasjonal og lokal reklame kan nomineres. Alle kampanjer må ha vært vist på kinolerretet eller i ande reklamebærere på kino i perioden januar - desember 2018. Dersom du ønsker å nominere en film eller en kampanje ta kontakt med din kontaktperson i CAPA. 

Prisutdelingen vil være torsdag 31. januar 2019 på ODEON Oslo.

Kategoriene: 

Beste Film - Riks

Filmene i denne kategorien skal være reklamefilmer vist riksdekkende. Filmen bør utnytte kinoens spesielle setting til å levere budskapet, samt engasjere, overraske og påvirke publikummet.

Beste Film - Lokal

Filmene i denne kategorien skal være reklamefilmer vist lokalt på en eller flere kinoer. Filmen bør ha lokal forankring, samt engasjere, overraske og påvirke publikummet.

Beste Match

Den beste kampanjen knyttet opp til en spesiell kinofilm, filmpakke, filmsjanger e.l.

Bidragene i denne kategorien skal vise en spesielt sterk kopling mellom reklamemateriellet og kinofilmen(e). Denne koplingen bør gjøre annonsøren relevant og aktuell i publikums øyne og øke verdien av filmen og kinobesøket for publikum. Kampanjen må inkludere en reklamefilm.

Beste Utvidet Bruk av Kinoarena 

Denne kategorien belønner kampanjer som har utnyttet kinoens pro- dukter og mulighetsrom på en spesielt god måte. Kategorien belønner kampanjer som kan demonstrere innovativ tenkning, for eksempel gjennom ny teknologi, nye formater eller ny innsikt. Bidragene bør gjennom dette få frem taktiske og aktuelle budskap, og skape engasjement eller handling.

Årets Nykommer

Denne kategorien er for merkevarer som er ny på kino, eller som ikke har brukt kino siden 2015.

Bidragene må forklare hvorfor kino ble valgt for merkevaren og kampanjen, og hvordan det bidro til merkevarens målsettinger.


Årets jury består av: 

Mediebyrå

Maria Aas-Eng: CEO @ RED gruppen (Juryleder)

Marie-Louise Alvær: CEO @ PHD

Jarle Thalberg: Media Director @ Group M

Hanne Eilen Lohne: Client Director @ Mindshare

Peder Mittet: CEO @ Publicis

Aris Theophilakis: CEO @ Futatsu

Reklamebyrå

Ole Kristian Hustad: Daglig Leder @ Morgenstern

Eirik Mikalsen: Director of Insights @ McCann

Arnar Halldorsson: Visuell Director @ Nord DDB

Jon Fredrik Sandengen: Rådgiver @ Per Høj 

Kunde

Rita Helgesen Marketing Communications Manager @Norsk Tipping

Andre

Håvard Bakken: Fagdirektør @ ANFO

Ingvar Sandvik: Utviklingsdirektør @ Kantar

Meld deg på her!