Veldedige organisasjoner til YML 2019

Bakgrunn

I juni hvert år samles den internasjonale reklamebransjen i Cannes for å lære av hverandre, diskutere og inspirere, og konkurrere om de gjeve ”Cannes Lions” prisene for beste arbeid i året som har gått. Under Cannes Lions arrangeres også konkurransen ”Young Media Lions”, som har til hensikt å få vist frem og utfordre de skarpeste unge talentene i mediebyråene.

Young Media Lions er en internasjonal konkurranse, og alle land som ønsker kan sende et team til å representere dem i Cannes. Teamene skal bestå av to personer og blir valgt ut i nasjonale konkurranser hvor landets mediebyråer kan sende sine utvalgte kandidater.

I Norge er det CAPA Kinoreklame AS, i samarbeid med Mediebyråforeningen, som arrangerer den nasjonale konkurransen og til slutt velger ut representanter ved hjelp av en jury. Vinner teamet vil bli sendt til Cannes for å delta i den internasjonale Young Media Lions konkurransen, hvor de vil få en ny caseoppgave å løse.

Hva & Hvordan

I den nasjonale Young Media Lions konkurransen vil caseoppgaven de aktuelle teamene blir satt til å løse være å skape en innovativ mediestrategi for en utvalgt veldedig organisasjon. Derfor søker vi nå etter veldedige organisasjoner som har behov for nettopp en slik mediestrategi og kreative idèer. De kreative idèene og arbeidet i sin helhet som teamene leverer og presenterer kan valgte organisasjon stå fritt til å bruke etter at konkurransen er avsluttet. Teamet eller byrået honoreres ikke.

Organisasjoner som søker må være landsdekkende, ikke være tildelt Young Media Lions caseoppgave tidligere, ha ressurser til å utarbeide en brief sammen med representanter fra CAPA og Mediebyråforeningen, samt delta i juryeringen av case besvarelsene.

Mer informasjon og påmelding her: http://bit.ly/2xwHbMs

Referanse fra fjorårets vinnere:

«Dette anbefaler vi andre organisasjoner å søke på. Det var fantastisk moro å få være med i denne prosessen fra å lage en brief av vår egen organisasjon til vi fikk over 10 forskjellige presentasjoner som viste mye god fagkunnskap om mediestrategier og mye inspirerende kreativitet. Det var spennende å se så mange forskjellige vinklinger og løsninger på vår brief. Alle teamene viste høy kvalitet i presentasjonene, mange gode ideer og helt klart elementer vi mer enn gjerne kan tenke oss å bruke i vår markedsføring. Det var moro å få innblikk i en annen bransje og bli litt kjent med alle de flinke folkene som skal jobbe med kommunikasjon og markedsføring fremover, og ikke minst, lærerikt å få et innblikk i hvilken retning utviklingen går.»

Anne Berggraf, Kommunikasjonsleder, Sykehusklovnene