Ny undersøkelse: Streaming påvirker ikke kinobesøket

Streaming påvirker ikke kinobesøket. Det er konklusjonen av en ny undersøkelse utført  av EY’s Quantitative Economics and Statistics Group i USA. Undersøkelsen viser at forbrukere som går ofte på kino, også ser mye streaming. Denne konklusjonen er en ørefik til den “konvensjonelle visdommen” om at kinobesøket skulle gå ned ettersom streaming vinner frem.

Faktisk er det slik at de to formene for underholdning supplerer i stedet for å kannibalisere hverandre. Undersøkelsen viste for eksempel at respondenter som besøkte en kino ni ganger eller mere i de siste 12 månedene, streamer mer enn forbrukere som besøkte en kino kun en eller to ganger i løpet av det siste året. De som så ni eller flere filmer på kino, ser i genomsnitt 11 timer ukentlig streaming, sammenlignet med syv timers streaming for dem som kun så en til to filmer på kino.

Undersøkelsen er basert på 2500 respondenter i november 2018 – hvor 80% av dem hadde sett minst en film på kino siste år. Undersøkelsen er bestilt av National Association of Theatre Owners (NATO), den amerikanske kinoforeningen, som har kritisert Netflix’ beslutning om ikke å vise filmer som “Roma” konvensjonelt på kino. Streamingstjenesten sender filmene med få dages eksklusivitet i kinoene, og bare til få utvalgte kinoer samtidig med at de legges ut på nett.

“Budskapet her er at det ikke er en krig mellom streaming og biografer,” fastslår Phil Contrino, direktør for medier og forskning i NATO. “Folk som elsker film, ser dem på tvers av plattformene, og alle plattformer har plass i forbrukernes bevissthet.”

Faktisk henger det sammen slik at folk som ikke går på kino, heller ikke ser særlig mye streaming. Nesten halvparten av respondentene som sa de ikke hadde vært på kino de siste 12 månedene, ser heller ikke særlig på streamet innhold. Kun 18% av dem som ikke går på kino streamet innhold i åtte eller flere timer i uken.

Streaming synes heller ikke å få tenåringer til å droppe kinobesøket. Respondenter mellom 13 og 17 år så i gjennomsnitt 7,3 film årlig på kino og 9,2 timer ukentlig på streaming, det høyeste av alle aldersgrupper i undersøkelsen.

Undersøkelsen kommer ut på et tidspunkt hvor den amerikanske kinoomsetningen er på et rekordnivå, drevet frem av blockbustere som “Avengers: Infinity War”, “Venom” og “De utrolige 2.” Forrige års halvlunkne resultat i amerikanske kinoer som påvirket kinoenes aksjekurser i negativ retning og førte til en generell følelse av pessimisme omkring sektorens vitalitet, er nå forsvunnet som dugg for solen.

Amerikanske forbrukere har naturligvis en begrenset disponibel inntekt. Så hvis de punger ut for et månedlig abonnement på Netflix, Amazon Prime eller Hulu, blir de nødt til å spare andre steder. Data viser at en måte at redusere kostnadene på er ved å si opp kabel-tv. Antallet av forbrukere som har sagt opp kabel eller andre betalings-tv-tjenester i 2018, forventes å stige 32,8% til 33 millioner, ifølge de seneste prognosene fra forskningsfirmaet eMarketer.

Contrino forklarer at det er her streamingens innflytelse er tydeligst. Den lager masse forstyrrelse i hjemmeunderholdning, ikke i kinoene.