Kinoreklame viser stadig til vekst!

IRM, instituttet for reklame og mediestatistikk, er nå ute med sin rapport for andre kvartal. Denne viser at mediespendingen i sin helhet vokser i 2018, annonsørene bruker mer penger på reklamebærere. At annonsørene har mer penger å rutte med er godt nytt for mediene, men det er langt fra alle som har grunn til å feire. 

IRMs rapport viser nemlig at det utelukkende er de nye digitale mediene som vokser, og dette på bekostning av alle de tradisjonelle mediene. TV, radio og utendørs sliter. Printmediene har opplevd nedgang i mange år, og en av de tidligere store reklamebærerne; ukepressen/magasiner, er snart mindre enn kino. 

Kino derimot, annerledesmediet og kulturaktivitet nr én fortsetter veksten. Tidligere ble kino ansett som et dyrt medie, og bare for de aller beste reklamefilmene for de aller største annonsørene. Nå har Kino festet seg som et selvfølgelig tilleggsmedie for store annonsører, og som et viktig medie for mindre annonsører som retter seg mot et publikum som er vanskelig å få oppmerksomheten til i andre mediekanaler. Kombinasjonen kino og online video er nå en vanlig og effektiv mix for å nå de unge. 

Denne posisjonen er kommet etter at kino år etter år har klart å vise til sterke effekter for kunden, samtidig som annonsører og mediebyrå stadig setter mer fokus på nettopp måling av effekt. Reklame på kino gir sterk oppmerksomhet og positive følelser, og er en arena hvor reklame blir ansett som en del av underholdningen.